LIFE-TV & TV-LIFE

Život jste VY

Točíme o Vás - pro Vás

Ochranné pomůcky

Zdroj: https://www.komora.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE  – COVID 19/OCHRANNÉ POMŮCKY

MONTO, s.r.o. – členská firma HK ČR provozující Asistenční kancelář HK ČR v Srbsku s podnikatelským rozsahem v dalších zahraničních destinací.

Ochranné pomůcky

Nedostatek roušek a dalších ochranných pomůcek řeší celá Evropa. V této chvíli ČR zajišťuje pochopitelně primárně ochranné pomůcky pro lékařský personál a IZS.

Již dnes se řada zaměstnavatelů, ale i OSVČ rozhodla uzavřít své provozy, výrobní linky či maximálně snížit svoji aktivitu právě z důvodu nedostatku ochranných pomůcek, aby tím ochránili zdraví svých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že pomoc státu s ochrannými pomůckami přichází pro soukromý sektor postupně a nedostatečně rychle, rozhodla se Hospodářská komora aktivně angažovat a spolu s partnery se pokusí zdravotní pomůcky zajistit.

Hospodářská komora navázala spolupráci s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru, firmou MONTO, s.r.o. V rámci nastavené spolupráce je možné zajistit ochranné prostředky, zejména jednorázové roušky a respirátory FFP2.

Jak si mohu roušky nebo respirátory objednat?

 • pro objednání využijte níže uvedený formulář
 • hromadné objednávky budou od 1. 4. 2020 uzavírány každou středu v 10:00 hodin a firma MONTO, s.r.o. následně dle konkrétního zájmu podnikatelů o ochranné prostředky zajistí distribuci zboží u svých dodavatelů do 5 pracovních dní.

Je objednávka limitována počtem kusů?

 • min. počet ks pro objednávku jednorázové roušky je 50 ks (a násobky, tzn. 100, 150, 200 …)
 • min. počet ks pro objednávku respirátoru FFP2 je 10 ks (a násobky, tzn. 20, 30..)

Jaká je cena výrobků?

 • aktuální cena za jednorázovou roušku je 0,72 EUR za respirátor FFP2 činí 3,9 EUR
 • výše cen ochranných pomůcek je deklarována Ministerstvem zdravotnictví ČR

Kdo proces realizuje, na koho se mají firmy obrátit? 

 • Hospodářská komora – vyplnění kontaktního formuláře (zde), následně budete kontaktování zástupcem MONTO, s.r.o.
 • MONTO, s.r.o. – členská firma HK ČR, provozující Asistenční kancelář HK ČR v Srbsku s podnikatelským rozsahem v dalších zahraničních destinací. Přes své obchodní kontakty se podařilo navázat spolupráci s výrobcem ochranných zdravotnických prostředků v Turecku. MONTO, s.r.o. nabízí zajištění dodávek výše uvedeného materiálu pro ostatní (ne)členské firmy s možností využití stejného zdroje, jaký je využíván i MZ ČR.

Je objednávka limitováno do počtu ks?

 • min. počet ks pro objednávku jednorázové roušky je 50 ks
 • min. počet ks pro objednávku respirátoru FFP2 je 10 ks

Jak firma provede objednávku, platbu?

 • Firma realizuje objednávku se společností MONTO, s.r.o. Na základě vyplněného kontaktního formuláře vystaví společnost MONTO, s.r.o. elektronickou fakturu, která bude zaslána na emailový kontakt uvedený v kontaktním formuláři. Objednávka je následně akceptována po úhradě faktury. (podrobnější informace poskytne MONTO, s.r.o. prostřednictvím zástupce společnosti Pavla Trachty, trachta@monto.cz, 775 518014).
 • Každou středu firma MONTO, s.r.o. provede v 10:00 hod. uzávěrku přijatých objednávek a plateb v měně EUR, následně se předá informace výrobci a ten zahájí proceduru vystavení vývozních dokumentů, zajištění leteckého transportu, přičemž do 5 pracovních dní bude zboží dodáno. Prakticky se první objednávky uzavřou k 1.4.2020 a distribuce ochranných pomůcek v ČR bude zahájena nejpozději do 5 pracovních dní, tj. do 8.4.2020.
 • Dodavateli je zboží uhrazeno do 24 hodin po dodání do ČR a kontrole odborného pracovníka. Prostředky budou deponovány na účtu MONTO, s.r.o. pod dohledem HK ČR a po převzetí zboží uvolněny. V případě, že nebude doručeno zboží, jsou finanční prostředky pod kontrolou a budou následně vráceny. Vzhledem k situaci v zemi výrobce, kdy výrobce může odesílat pouze na objednávky na státní úrovni, respektive ministerstev, budou případně prostředky zaslány z účtu MONTA, s.r.o. na MZ ČR, které vystaví LOI – dokument vyjadřující úmysl poskytnout podporu a objednávku z pozice státu.

Jak bude distribuováno?

 • Zboží bude směrované na letiště Pardubice, tam bude zboží přerozděleno dle jednotlivých objednávek a expandováno na objednavatele.
Komentáře

Přidat komentář

 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie